Tin Hoạt động >> Tài chính - Tiền tệ

Thông báo điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

05/10/2020 05:00:43 Xem cỡ chữ Google

Thông báo điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

            Để phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính quốc tế, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quyết định điều chỉnh các mức lãi suất, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2020, đó là:

            1. Quyết định số 1728/QĐ-NHNN ngày 30 tháng 9 năm 2020 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng. Theo đó, lãi suất tái cấp vốn là 4,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu là 2,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN Việt Nam đối với các ngân hàng là 5,0%/năm.

            2. Quyết định số 1729/QĐ-NHNN ngày 30 tháng 9 năm 2020 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014. Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,2%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,0%/năm; riêng đối với Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,5%/năm.

            3. Quyết định số 1730/QĐ-NHNN ngày 30 tháng 9 năm 2020 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016. Cụ thể đối với Tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND là 4,5%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này là 5,5%/năm.

Nguyễn Tố Hoa

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h