Văn bản điều hành

Về tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng
Số ký hiệu 02/CT-NHNN
Nội dung

Thực hiện Quyết định số 474//QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ Tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 -2020, Thống đống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 15/11/2019 “Về tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng” Yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức tín dụng, chi nhanh ngân hàng nước ngoài tập trung triển khai thực hiện./.  

Loại văn bản Chỉ thị
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Lĩnh vực Hoạt động ngân hàng
Người ký Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành 15/11/2019
Tệp đính kèm

02_CT_NHNN_TANG CUONG QLRR_TAI TRO KHUNG BO.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h