Tin Hoạt động >> Tài chính - Tiền tệ

Sơ kết hoạt động ngân hàng 9 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

21/10/2021 02:15:36 Xem cỡ chữ Google
Ngày 19/10/2021, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị Sơ kết hoạt động ngân hàng 9 tháng năm 2021. Đồng chí Bùi Trung Thu, Giám đốc Chi nhánh chủ trì hội nghị; dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo các chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn, các Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Ngân hàng nhà nước chi nhánh.

Ảnh hội nghị

Kết quả đến hết tháng 9 năm 2021: Nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 22.656 tỷ đồng, tăng 14,06% so với 31/12/2020;Tổng dư nợ cho vay đạt 28.620 tỷ đồng, tăng 8,58% so với 31/12/2020; Tỷ lệ nợ xấu nội bảng trên tổng dư nợ tiếp tục được kiểm soát tốt (chỉ chiếm 0,55%).  Để đạt được kết quả đó, ngành Ngân hàng đã quyết liệt triển khai nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt Chỉ đạo của Chính phủ, Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của Tỉnh về hoạt động ngân hàng. Với phương châm vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn đã chia sẻ khó khăn với khách hàng, tìm kiếm khách hàng để đầu tư cho vay, do vậy dư nợ tín dụng trong 9 tháng năm 2021 có sự tăng trưởng đều trong các quý. Các chi nhánh ngân hàng, QTDND đã tập trung đẩy mạnh cho vay, đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cho các thành phần kinh tế trên địa bàn.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 3 tháng còn lại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cả năm 2021, đồng chí Bùi Trung Thu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị các chi nhánh Ngân hàng cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Thống đốc NHNN và của Tỉnh, không được lơ là, chủ quan nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Hai là, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 07/01/2021 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2021. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng do đại dịch Covid -19 gây ra theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020; Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 và Thông tư số 14/TT-NHNN ngày 07/9/2021 của NHNN Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN.

Ba là, huy động tốt mọi nguồn vốn để cho vay phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung nguồn vốn cho vay đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Chính phủ, cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống.

Bốn là, thực hiện tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với nâng cao chất lượng, chú trọng biện pháp phòng ngừa rủi ro nhằm hạn chế tới mức thấp nhất nợ xấu phát sinh; tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của kiểm soát nội bộ trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, nhất là những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như cho vay đầu tư bất động sản, chứng khoán, ...; thường xuyên rà soát các khoản cấp tín dụng để thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định.

Năm là, phát triển đa dạng hơn nữa các sản phẩm, dịch vụ và tiện ích ngân hàng để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng theo chủ trương của Chính phủ.

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vay vốn và sử dụng các dịch vụ ngân hàng.

Bảy là, thường xuyên phối hợp với các cơ quan, thông tin đại chúng làm tốt công tác thông tin tuyên truyền cơ chế, chính sách và hoạt động ngân hàng giúp đông đảo người dân và doanh nghiệp hiểu nắm vững được cơ chế, chính sách, quy định của ngân hàng để tiếp cận và tạo sự đồng thuận cao của xã hội đối với hoạt động Ngân hàng.

Tám là, tăng cường kiểm tra, giám sát của NHNN đối với hoạt động của các chi nhánh ngân hàng, QTDND kịp thời phát hiện những sai phạm, hạn chế để cảnh báo sớm giúp các đơn vị có biện pháp khắc phục, sửa chữa nhằm đảm bảo cho hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả.

Chín là, chấp hành nghiêm túc quy định về chế độ báo cáo thống kê, chịu trách nhiệm về tính kịp thời, chính xác của số liệu báo cáo./

BTVNHNNCN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h