Tin Hoạt động >> Tài chính - Tiền tệ

Ngân hàng Yên Bái tháo gỡ khó khăn cho gần 60 ngàn khách hàng

23/09/2021 09:52:43 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, Ngành ngân hàng Yên Bái tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Khách hàng đến giao dịch tại Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái

Tính đến 31/8/2021, dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chiếm 24,28%/ tổng dư nợ toàn tỉnh, tương ứng 6.828 tỷ đồng. Do tổ chức triển khai thực hiện tốt các Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 “Quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid -19”, số 03/2021/TT-NHNN và Thông tư số 14/2021/TT-NHNN), các chi nhánh ngân hàng, Qũy tín dụng nhân dân (QTDND) đã tháo gỡ khó khăn cho 58.052 khách hàng, cụ thể là: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 366 khách hàng với dư nợ là 239,85 tỷ đồng; Miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho 135 khách hàng với dư nợ là 255,29 tỷ đồng; Doanh số cho vay mới từ ngày 23/01/2020 đến nay là 9.852,39 tỷ đồng đối với 10.483 khách hàng, trong đó 111 khách hàng là doanh nghiệp và Hợp tác xã, với doanh số cho vay là 4.317,3 tỷ đồng, 10.371 khách hàng cá nhân với doanh số cho vay là 5.535,09 tỷ đồng; Các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn chủ động giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu từ 0,2% đến 2,5%/năm cho 47.068 lượt khách hàng, dư nợ được giảm lãi suất là 17.807 tỷ đồng tùy thuộc vào mức độ thiệt hại của khách hàng và khả năng tài chính của từng Chi nhánh Ngân hàng, QTDND. Từ tháng 7/2021 các chi nhánh Ngân hàng thương mại Nhà nước tiếp tục giảm 1%/năm lãi suất cho vay và triển khai thực hiện nhiều gói tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp; Tiếp tục miễn, giảm nhiều loại phí trong giao dịch với khách hàng. Cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19 với số tiền là 745 triệu đồng cho 05 doanh nghiệp./.

NHNNCN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h