Tin Hoạt động >> An ninh - Quốc phòng

Huấn luyện, thực tập phương án PCCC, CNCH tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Yên Bái

27/08/2021 03:59:20 Xem cỡ chữ Google
Ngày 26/8/2021, NHNN chi nhánh tỉnh phối hợp với Công An tỉnh Yên Bái, (Phòng cảnh sát PCCC & CNCH) tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, CNCH năm 2021 cho các thành viên Đội PCCC NHNN chi nhánh và lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu theo kế hoạch số 638/KH-YBA ngày 18/8/2021 thực hiện phương án PCCC, CNCH năm 2021.

Thực tập phương án chữa cháy

triển khai đội hình chữa cháy
triển khai đội hình chữa cháy

Đây là đợt huấn luyện và thực tập thường niên để các thành viên Đội PCCC NHNN Chi nhánh, cán bộ, công chức, người lao động nắm bắt và bổ sung kiến thức cơ bản về PCCC như: Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy”; các Thông tư hướng thực hiện của Bộ Công an; Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 23/7/2021 của Tỉnh ủy về “Thực hiện kết luận số 02-KL/TW của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chị thị số 47-CT/TW ngày 25/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy trên địa tỉnh Yên Bái” và các văn bản chỉ đạo của Thống đốc NHNN về công tác PCCC…. chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Vị trí, tính chất, tầm quan trọng của công tác PCCC; công tác lập và thực tập phương án chữa cháy; quy trình cứu chữa một vụ cháy. Tính năng tác dụng, cách bảo quản, sử dụng các phương tiện PCCC&CNCH được trang bị tại đơn vịQua đó, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị về công tác PCCC & CNCH. Chủ động phòng ngừa, sử dụng thành thạo các phương tiện PCCC theo phương châm 4 tại chỗ và quy trình tổ chức cứu chữa một vụ cháy khi có sự cố cháy xảy ra; giúp lực lượng cảnh sát PCCC nắm được đặc điểm nguồn nước, tính chất nguy hiểm khi xẩy ra cháy, nổ với đặc thù của cơ quan; đồng thời thể hiện sự hiệp đồng chữa cháy giữa lực lượng cảnh sát PCCC và lực lượng PCCC của NHNN chi nhánh theo Phương án đề ra.

Sau khi hoàn thành phần lý thuyết, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn cán bộ và lực lượng PCCC thực tập các phương án chữa cháy cơ sở, thực hành sử dụng, 02 xe chữa cháy, bình bột, bình khí, họng nước và các đội hình chữa cháy cơ bản để dập tắt các đám cháy mới phát sinh, thực hiện các kỹ năng ứng cứu, phương pháp tìm kiếm, di chuyển người bị nạn, phương pháp cứu người và tài sản trong không gian bị tác động bởi khói, khí độc; kỹ năng tự thoát nạn trong các tình huống khác nhau.

Giả định tình huống cháy
Giả định tình huống cháy

Đợt huấn luyện cũng là dịp để nâng cao ý thức, trách nhiệm PCCC, giúp lực lượng PCCC cơ sở, cán bộ, công chức chủ động biện pháp phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ; xử lý tốt các tình huống cháy nổ tại đơn vị./.

NHNNCN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h