Tin Hoạt động >> Chính trị

Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19

06/08/2021 03:18:23 Xem cỡ chữ Google
Ngày 29/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi đồng chí, chiến sỹ cả nướcvà đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19

Toàn văn lời kêu gọi theo File đính kèm

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h