Thông báo
Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019

Theo file đính kèm 08_TB_TCD

Tệp đính kèm

08_TB_TCD_KL_UBND TIEP CONG DAN THANG 4 2019.pdf

Thông báo khác

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h