Thông báo
Lịch tiếp công dân tháng 9/2017
Tệp đính kèm
Thông báo khác

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h