Tin Hoạt động >> Tài chính - Tiền tệ

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

04/12/2019 02:39:24 Xem cỡ chữ Google
Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh “Kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trỉnh an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái” theo Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 02/12/2019, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Yên Bái đã tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác về thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công thuộc khối bệnh viện trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trước mắt ký thỏa thuận với 06 bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh;  bệnh viện Đông y tỉnh;  bệnh viện Sản nhi tỉnh;  bệnh viện đa khoa hành phố Yên Bái; bệnh viện đa khoa thị xã Nghĩa Lộ và bệnh viện đa khoa huyện Văn Yên. Trong thời gian tới các chi nhánh ngân hàng sẽ tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác về thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công với các cơ quan chủ quản khác trên địa bàn nhằm thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của Tỉnh. 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h