Tin Hoạt động >> Tài chính - Tiền tệ

Ngân hàng Nhà nước Việt nam ban hành Quyết định giảm lãi suất tiền gửi và cho vay

02/12/2019 03:04:11 Xem cỡ chữ Google
Ngày 18/11/2019, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2415/QĐ-NHNN Về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Tổ chức, cá nhân tại Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014 và quyết định số 2416/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016.

Theo đó, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,8%/năm; Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,0%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,5%/năm.

          Đối với 05 lĩnh vực cho vay ưu tiên quy định tại Thông tư số 39/2019/TT-NHNN ngày 30/12/2016 là cho vay phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật thương mại; Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật công nghệ cao tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 6,0%/năm, tại Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 7,0%/năm.

          Ngay khi Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/11/2019, các chi nhánh ngân hàng, QTDND trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chấp hành nghiêm túc thực hiện giảm lãi suất tiền gửi, cho vay theo đúng quy định và công khai tại các trụ sở, chi nhánh, phòng giao dịch của đơn vị.

                                                                                                                                                                                 N.T.H

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h