Tin Hoạt động >> Tài chính - Tiền tệ

Ngành ngân hàng tỉnh Yên Bái sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2019

21/10/2019 02:10:57 Xem cỡ chữ Google
Ngày 14/10/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019.

Ảnh hội nghị sơ kết 9 tháng 2019

Dự hội nghị có Giám đốc các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn, các Trưởng phòng và tương đương Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh.

Tại hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động Ngân hàng trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm 2019: Nguồn vốn huy động tại địa phương tăng 11,95% so với 31/12/2018.Tổng dư nợ của các chi nhánh ngân hàng và QTDND tăng 8,89% so với 31/12/2018. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng chỉ chiếm 0,64% tổng dư nợ.

Với những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, ngành Ngân hàng Yên Bái đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, một số chỉ tiêu chủ yếu tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2018.

Kết luận Hội nghị, ông Bùi Trung Thu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm  quý IV năm 2019 như sau: Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đảo của cấp trên; Có các biện pháp huy động tốt nguồn vốn tại địa phương và tranh thủ tối đa nguồn vốn ngoài tỉnh, nguồn vốn điều hòa của cấp trên; Chủ động tìm kiếm khách hàng để mở rộng tín dụng; Tiếp tục thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD; Đẩy mạnh Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; Tập trung vốn tín dụng cho vay các lĩnh vực ưu tiên, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội; Phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng tín dụng đã đề ra từ đầu năm; Có biện pháp xử lý tốt nợ xấu, hạn chế tới mức thấp nhất nợ xấu mới phát sinh để đảm bảo kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bản ở dưới mức 1% so với tổng dư nợ; Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt để thực hiện tốt việc thu thuế, phí, lệ phí và các khoản an sinh xã hội theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của Tỉnh; Phối hợp với các cơ quan thông tin của địa phương làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động Ngân hàng và tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động ngân hàng góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh của tỉnh. Riêng đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái cần sớm ổn định bộ máy tổ chức và đi vào phục vụ khách hàng sau khi thực hiện chia tách./.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h